2- Tổ Huệ Khả – lúc trụ núi Tư Không

Tư Không Sơn

Tư Không Sơn còn gọi là Tư Không Nguyên, vị trí cách phía tây huyện Nhạc Tây tỉnh An Huy 40km. Tương truyền thời Chiến Quốc có họ Thuần làm quan Tư Không, từng ẩn cư tại đây, nên núi có tên Tư Không. Núi Tư Không cao 1227m. Thời Bắc Tề, Nhị tổ Thiền tông là Thiền sư Huệ Khả từ Tung Sơn, Lạc Dương đến đây lưu trú. Núi này trở thành danh sơn bảo sát. Đời Đường, thi nhân Lý Bạch lánh nạn ở nơi núi này, làm hai bài thơ: Tị địa Tư Không Nguyên ngôn hoài và Tư Không Sơn bộc bố.

Triệu Phác Sơ từng viết đề tên núi Tư Không Sơn và tên chùa Nhị Tổ Tự, lại làm một bài phú từ:

Lâu nay hồn mộng về núi cũ
Phương xa lơ lửng khoảng mây mù
Tiếng thơ Lý Bạch
Nghe như nước chảy
Muốn hỏi thăm tin tức Khả Công
Nơi hang đá Không Cốc
Để tâm an.

Nhị Tổ Huệ Khả

tại núi Tư Không

Năm 577 Bắc Chu Võ Đế phế Phật, Nhị Tổ Huệ Khả nhận tâm ấn từ Sơ Tổ Đạt-ma, đem kinh tượng đi về phương Nam đến Thư Châu, ẩn thân nơi núi này, lập đạo tràng thuyết pháp.

Băng qua Tương Giang, lưu vực Động Đình Hồ, vượt bảy chằm lớn, hai vai gánh nguyệt Tư Không, có thể thấy Đại sư Huệ Khả lúc lên núi, hoàn cảnh gian nan khó khăn.

Đại sư Huệ Khả lúc mới đến núi Tư Không trụ ngọn chủ phong trong thạch động “Ngưỡng về sau trước động có thêm thạch thất. Thạch động mùa đông thì ấm, mùa hạ thì mát.

Tăng Xán trụ phía sau một bên thạch thất (Tam Tổ Động). Nơi đây còn tảng đá truyền y. □


< Trở về mục lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *