Lời nói đầu

Thời hiện đại, cuộc sống tu sĩ cũng hiện đại, máy vi tính, công nghệ thông tin bao trùm mọi nơi. Tìm ra hình ảnh một người tu với những trang sử cổ, những lời đối đáp mênh mông “vị tri hà xứ”, những đoạn công án khó hiểu… là một việc làm tưởng như lạc điệu. Vậy mà vẫn có các huynh đệ nhà thiền chịu khó tra cứu, đi trở ngược vài trăm năm, ngàn năm quá khứ, để tìm lại dấu hài chư vị Tổ sư.

Gần người hiền như đi trong sương, lâu ngày ướt áo. Tâm thức chúng ta thôi dứt những phán đoán lăng xăng, chợt thấy con đường rõ ràng trước mắt.

Chư huynh đệ đã kiên nhẫn vô cùng, xin quên đi ngày giờ năm tháng, chỉ còn một tâm trong suốt và trang thiền sử trước mặt. Đó là thời khắc lý thú nhất, hội ngộ với chính mình qua câu nói người xưa. Dễ gì có được trong thời đại ngày nay.
Xin toàn tâm trân trọng đối với công phu biên soạn tập sách này.

Thiền viện Viên Chiếu
Đầu hạ 2013
Như Đức


< Trở về mục lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *