Lời thưa

Huynh đệ chúng tôi cùng nhau soạn quyển “Theo Bước Truyền Thừa” nương theo các bản Truyền đăng.
Chúng tôi chọn bản Ngũ Đăng Hội Nguyên (thời Nam Tống) làm bản gốc. Bản này do ngài Phổ Tế soạn, đã được tinh giản từ 5 bộ Truyền đăng:
– Cảnh Đức Truyền Đăng Lục (1004) – Đạo Nguyên
– Thiên Thánh Quảng Đăng Lục (1029) – Phò Mã Lý Tuần Húc (tập này kế thừa bản Cảnh Đức)
– Kiến Trung Tịnh Quốc Tục Đăng Lục (1101) – Phật Quốc Duy Bạch
– Liên Đăng Hội Yếu (1183) – Hối Công Ngộ Minh
– Gia Thái Phổ Đăng Lục (1204) – Lôi Am Chánh Thọ

Mỗi bộ Truyền đăng có một đặc điểm riêng, nên những gì có thể bổ sung, chúng tôi cố gắng đối chiếu đưa vào và ghi chú xuất xứ.

Ngoài ra chúng tôi ghi chú bên cạnh những đoạn Ngữ lục, đã được các ngài Tuyết Đậu, Nghĩa Thanh chọn làm công án cho các bản lục (Bích Nham Lục, Thung Dung Lục, Không Cốc Tập…) để tiện khi tham khảo.

Chúng tôi nương theo quyển Thiền Sư Trung Hoa do Thầy chúng tôi – Hòa thượng Trúc Lâm – soạn dịch. Những vị Thiền sư chưa có trong bản dịch của Thầy chúng tôi, huynh đệ các Thiền viện cùng nhau dịch, ghi chú thêm địa danh, hình ảnh…

Chúng con xin tri ân quý thầy Giáo thọ đã duyệt sửa lại. Và trân trọng biết ơn tất cả Thiện hữu tri thức trong ban hỗ trợ kỹ thuật, góp ý bản dịch, sửa bản in, hậu cần… đã thầm lặng ủng hộ, giúp đỡ, khuyến khích để bộ sách này được hoàn thành.

Cuối cùng, chúng con ngưỡng mong các Bậc tiền bối có để mắt đến, xin chỉ cho chúng con những điểm sơ sót sai lầm, để chúng con chỉnh sửa lại. Chúng con trân trọng những lời bảo ban của Quý Ngài.

BBT kính ghi,
Mạnh xuân Quý Tị (2013)

Trang 1 của 3123