Thiền Sư Đàm Thôi

Tử Kim Sơn còn gọi là Tưởng Sơn, Chung Sơn, Thần Liệt Sơn.
Vị trí phía đông thành Nam Kinh (Kim Lăng) tại Giang Tô.

Thiền Sư Đàm Thôi (631-693)
(Đời thứ 2 dòng Ngưu Đầu)
Chung Sơn, Kim Lăng
Pháp Dung [NGƯU ĐẦU]  → Chung Sơn Đàm Thôi

Sư họ Nhan, người quận Ngô (Giang Tô).

Ban đầu Sư đến yết kiến thiền sư Pháp Dung.

Pháp Dung nhìn thấy, biết là người kỳ đặc mới bảo: Sắc thanh là rượu độc của vô sanh, thọ tưởng là cạm bẫy của bậc Chí nhân, con có biết chăng?

Sư im lặng suy xét, đại ngộ huyền chỉ.

*

Sau đến Chung Sơn ẩn tích trải qua nhiều năm. Sư sống đạm bạc ở am tranh suốt quãng đời còn lại.

Ngày mùng sáu tháng hai đời Đường, niên hiệu Thiên Thọ năm thứ ba (693), Sư điềm nhiên nhập định bảy ngày mà tịch.chung sơn đàm thôi

金陵鍾山曇璀禪師者,吳郡人也。姓顏氏。初謁融禪師,融目而奇之。乃告之曰:「色聲為無生之鴆毒,受想是至人之坑阱。子知之乎?」師默而審之,大悟玄旨。尋晦跡鍾山,多歷年所。茅庵瓦缶,以終老焉。唐天授三年二月六日,恬然入定,七日而滅。


< Trở về mục lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *