Thiền Sư Pháp Lãng

Tứ Tổ Đạo Tín bàng xuất
1/ Tân La Pháp Lãng 法朗

Thiền Sư Pháp Lãng
Tân La
Sơ Tổ Đạt-ma → Nhị Tổ Huệ Khả → Tam Tổ Tăng Xán →
Tứ Tổ Đạo Tín → Tân La Pháp Lãng

Sư là người đầu tiên truyền thiền vào Tân La thời Thiện Đức Nữ Vương.
Vào thời Đường Thái Tông, Sư vào Trung Quốc nhận được tâm ấn nơi Tứ Tổ Đạo Tín. Cùng thời với Ngưu Đầu Pháp Dung và Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn.
Sư cùng hoằng dương thiền tại núi Tứ Tổ, về sau mới về nước. Hiện nơi tháp Tứ Tổ có bài vị thờ Sư.


< Trở về mục lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *