Các đời sau Lục Tổ

Các bạn thân mến,
Lúc đầu chúng tôi định post lên theo từng tông phái, nhưng xem lại, nếu chỉ ghi theo tông phái, thì mỗi tông rất dài, nên nay post theo từng đời sau Lục Tổ.
Đời thứ nhất sau Lục Tổ, và các thiền sư thuộc dòng Hà Trạch Thần Hội, Quốc Sư Huệ Trung đã thuộc về quyển 1- Vượt Sóng Qua Đông.
Đời thứ nhất chỉ còn hai vị Thanh Nguyên Hành Tư và Nam Nhạc Hoài Nhượng, sau khi post lên hai vị đầu dòng Nam Nhạc và Thanh Nguyên, sẽ bắt đầu từ đời thứ 2 sau Lục Tổ.


< Trở về mục lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *