Dòng Tung Nhạc Huệ An

TUNG NHẠC

Tung Nhạc Huệ An (Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn → Tung Nhạc Huệ An)
Phúc Tiên Nhân Kiệm (Tung Nhạc Huệ An → Phúc Tiên Nhân Kiệm)
Tung Nhạc Nguyên Khuê (Tung Nhạc Huệ An → Tung Nhạc Nguyên Khuê)
Tung Nhạc Phá Táo Đọa (Tung Nhạc Huệ An → Phá Táo Đọa)
Tung Sơn Tuấn Cực ( Tung Nhạc Huệ An → Phá Táo Đọa → Tung Sơn Tuấn Cực )

HỘI THIỆN TỰ

Đường Vũ Tắc Thiên đến chùa này, bái kiến Đạo An làm Quốc sư, sắc tên chùa là An Quốc Tự.
Theo bia ký về ngài Đạo An vào năm Khai Nguyên mười lăm (727) ghi: Đạo An cùng Huệ Năng, Thần Tú đồng nơi pháp tòa của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, sau được tâm yếu thiền, du phương khắp nơi, nhiều lần dừng nơi Hội Thiện Tự, thị tịch vào năm Cảnh Long thứ hai (708).
Hội Thiện Tự nổi danh với thiền sư Đạo An, 128 tuổi, sống trải qua 8 đời vua từ Tùy đến Đường. Sư hơn Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn 20 tuổi, nên được gọi là “Lão An”. Sự trường thọ của Đạo An do tâm thái khiêm hạ. Sau khi Đạo An vân du thấy Hội Thiện Tự thanh u tĩnh mịch, nên Sư dừng nơi đây 45 năm. Thời gian này Võ Tắc Thiên nhiều lần đích thân đến nơi đây, lấy lễ đối với Sư, kính trọng, vì đạo hạnh thâm sâu của Sư, vinh nhục chẳng động tâm, truyền pháp chẳng ngơi nghỉ.

Tung Sơn Hội Thiện Tự cách phía bắc thành phố Đăng Phong vài cây số, nằm ở chân núi nam Tung Sơn. Vào thời Bắc Ngụy Hiếu Văn Đế (471-499), nơi đây là cung điện mùa hè, về sau chuyển đổi làm chùa. Đời Tùy, khoảng niên hiệu Khai Hoàng (581-600) được đổi tên là Hội Thiện Tự會善寺.


< Trở về mục lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *