Thiền Sư Pháp Như

Sư kết am tranh mà ở

Thiền Sư Pháp Như
(Đời thứ 2 sau Lục Tổ)
Từ Châu, Hà Bắc
Lục Tổ Huệ Năng → Hà Trạch Thần Hội → Từ Châu Pháp Như

Sư họ Hàn, làm tăng ở Thái Hành Sơn.
Thuở nhỏ làm lái buôn, tâm công bình. Đến Biện Kinh chùa Tướng Quốc, nương thiền sư Hồng Tư, phát tâm xuất gia. Việc học đều thông, bèn đến Thiếu Lâm ở Tung Sơn, dạo Ấp Lạc [1], gặp Tổ sư Thần Hội trao yếu chỉ.
Sau lên núi Thái Hành [2], thấy dưới ngọn núi Mã Đầu có thể ở đó dưỡng thần, kết am tranh mà ở.
Có tướng giữ thành là Tương Vương Văn Tín lãnh chúng kiến lập ngôi chùa.
Thích sử Lý Á Khanh mời Sư vào thành, Sư không vào.
Sư thị tịch, năm đó tám mươi chín tuổi. Tháng ba niên hiệu Nguyên Hòa năm thứ sáu (811), đưa vào tháp. □[1] Tiếng xưng ngày xưa để chỉ cổ thành ở Lạc Dương.

[2] Dãy núi là giao giới giữa Sơn Tây và Hà Bắc.


từ châu pháp như
磁州法如 俗姓韓,太行山僧人。少為商賈,心從平準,至汴京相國寺,發心依洪思法師出家。隷業偕通,遂往嵩少間,遊於洛邑,遇神會祖師授其心訣。後登太行山,見馬頭峯下可以棲神,結茅而止。有禇塾戍將王文信率眾建精廬焉。刺史李亞卿中丞命入城,不赴。示寂,報齡八十九。元和六年三月遷塔云。
三月遷輿於塔 □
[宋高僧]

Trang 20 của 114« Đầu...10...181920212223...304050...Cuối »